Főoldal / Albumok / Brainman magazin /

A Virgo-galaxishalmaz

Virgo-galaxishalmaz Bernd Gährken.jpg Allergia - A tévedő immunrendszerBélyegképekLivingstone nyomában


A Virgo-galaxishalmazKép: A Virgo-galaxishalmaz középponti része, Fotó: Bernd GährkenA Virgo-halmaz szabálytalan galaxishalmaz. A Szűz csillagképben helyezkedik el. A Földhöz legközelebbi galaxishalmaz, távolsága 56 millió fényév. Galaxisok ezrei alkotják. A Messier-katalógusból 16 galaxist tartalmaz, köztük a Sombrero-galaxist, a spirális M 100 és a szuperóriás M 87 galaxisokat. A Virgo-halmaz távolsága a Hubble-állandó, s ezáltal az egész világegyetem kiterjedésének meghatározásánál játszik jelentős szerepet. Első leírója, Charles Messier a halmaz akkoriban megfigyelt galaxisait eleinte csillag nélküli ködöknek tartotta, valódi természetüket csak az 1920-as években ismerték fel. A halmaz a II. egyenlítői koordináta-rendszerben a 12–13 óra rektaszcenzió és 0–25 fok deklináció (B1950 epocha) határolta, mintegy 140 négyzetfokos területen található: ezt az ablakot de Vaucouleurs határozta meg még 1961-ben, és Virgo-halmaz Területnek nevezik. A halmazt elsőként egy fő csoportosuláshoz délen kapcsolódó kisebb tömörülésre oszthatjuk, mely utóbbit esetenként Virgo II halmaznak is nevezik. A halmaz meglehetősen vegyes, vannak benne spirálgalaxisok és elliptikus galaxisok. Az 50 legfényesebb galaxis kb. 15%-a elliptikus, 10%-a lentikuláris, a többi spirálgalaxis. Összességében a halmazt a törpe elliptikusok nagy száma jellemzi, belőlük 800-nál több van. A halmaz távolságára mérési módszertől függően 17 és 22 Mpc közti érték adódik. A halmaz tagjait radiális sebességük alapján – amely 3000 km/s-nál kisebb – jól el lehet különíteni a távolabbi objektumoktól. Az átlagos radiális sebesség 1100 km/s, de egyes alhalmazok és egyedi galaxisok ettől jelentősen eltérő sebességgel mozognak. A távolabbi, gravitációs centrum felé mozgó nagy sebességű (akár 1600 km/s) galaxisok Földről mért radiális sebessége negatív, vagyis hozzánk közelednek. Ilyen például az IC 3258 (-517 km/s), M86, M90, M98 (-220 km/s). Hasonlóan a tőlünk leggyorsabban távolodó galaxis az NGC 4388 (2535 km/s), de említhető még az NGC 4168 és M99 is (2324 km/s). A Virgo-halmaz jelentős gravitációja a közeli kisebb galaxiscsoportokat is vonzza, amit virgocentrális áramlásnak neveznek. Ez a Lokális Galaxiscsoport esetében 100–400 km/s nagyságúra tehető.A galaxishalmaz szerkezeteAz alhalmazok eltérő radiális sebességük alapján különíthetők el. Az M87 csoport közepén helyezkedik el a névadó óriás elliptikus galaxis. Rádió- és röntgensugárzása jelentősebb, mint az optikai tartományban észlelhető. Nem pontosan a halmaz középpontjában van, kísérő galaxisaival együtt a tömegközépponthoz képest 200 km/s sebességgel távolodik tőlünk. Anyagkilövellései, gázfelhői, gömbhalmazai részletesen tanulmányozhatók. Az előzőtől nem messze található az M86 és csoportja, amely két csoport a megfigyelések szerint közeledik egymáshoz, és kozmikus időskálán nézve most olvadnak össze. Lehetséges, hogy az M49 csoport is részt vesz ebben a folyamatban. Az M60 csoport névadó központi elliptikus galaxisa 120 ezer fényév átmérőjű, luminozitása a Napénak 60 milliárdszorosa. A centrumában lévő 2 milliárd naptömegű fekete lyukat elsőként fedezték fel, mint galaxismagot. A halmaz legfényesebb galaxisa az M49, 160 ezer fényév átmérőjű és 90 milliárd napluminozitású. Halojában 6300 gömbhalmazt találtak. Kísérőgalaxisaival a Virgo-halmaz kissé délre elhelyezkedő szigetét alkotja. Meg kell még említeni a halmaz közepén látható Markarian-láncot. Az M84 galaxistól indulva az NGC 4387, 4388, 4413, 4425, M86, 4402, a 4438 és 4435, valamint a 4461 és 4458 párok, továbbá a 4459, 4468, 4474 9–13m-s galaxisok alkotják az M88-cal bezárólag. A megfigyelések szerint ez a lánc a valóságban is egybefüggő képződmény. A galaxishalmazokból álló szuperhalmazok egyike a Virgo-halmazt és a Lokális Galaxiscsoportot is magába foglaló Virgo-szuperhalmaz.Fotó: Bernd Gährken, Forrás: dx.doi.org, The ACS Virgo Cluster Surve, The Astrophysical Journal, seds-org, A Világegyetem 2. - Csillagok, Galaxisok


Képméret
796*545
Fájlméret
184 Kbájt
Címkék
Galaxis, Világűr
Átlagos pontszám
még nincs értékelve
Értékelje a képet

0 hozzászólás