[ Vetítés megállítása ]

A Kapteyn-csillag és exobolygói

Kapteyn-csillag  2  Peter Binter.jpg Kölcsönható galaxisokBélyegképekA Feketeszem-galaxis és különleges forgása


A Kapteyn-csillag és exobolygóiKép: A Kapteyn-csillag hozzávetőleges mérete a Naphoz, a Jupiterhez és a Földhöz viszonyítva, Forrás: Peter BinterA Kapteyn-csillag a Földtől 13 fényév távolságra, a Festő csillagképben található. A Kapteyn-csillag egy M1-színképosztályú vörös törpe (a színképosztálya sdM1, ami azt jelzi, hogy luminozitása a fősorozatbeli M1 csillagokénál gyengébb). A Hipparcos asztrometriai műhold parallaxison alapuló mérései szerint a csillag távolsága 12,76 fényév. Az égitest a második legnagyobb sajátmozgással rendelkező csillag az égbolton a Barnard-csillag után. A Tejútrendszerhez képest retrográd irányban kering. A csillag valamikor az Omega Centauri (NGC 5139) gömbhalmaz tagja volt (amiről úgy gondolják, hogy egy törpegalaxis maradványa, ami összeütközött a Tejúttal, és e folyamat során került át a Kapteyn-csillag a Tejútba).FelfedezéseA Kapteyn-csillag a nevét felfedezője, Jacobus Kapteyn holland csillagász után kapta, aki a 19. század végén, 1898-ban azonosította. Jacobus Kapteyn csillagtérképeket és fényképlemezeket hasonlított össze, amikor észrevette a nagyon gyorsan mozgó csillagot, aminek elmozdulása több volt mint 8 ívmásodperc évente. Abban az időben ez a csillag volt a legnagyobb sajátmozgással rendelkező égitest, ezzel maga mögé utasította a Groombridge 1830 csillagot, ami addig az első helyen állt. A Barnard-csillag 1916-os felfedezésével a Kapteyn-csillag lett a második leggyorsabb csillag, és ezt a helyet azóta is tartja.Bolygók a csillag körül2014-ben a Földnél nagyobb bolygókat mutattak ki a csillag körül az Európai Déli Obszervatórium (ESO) chilei La Silla nevű csillagvizsgálójának mérései alapján a londoni Queen Mary Egyetem csillagászai. A két exobolygó a felfedezés sorrendjében a Kapteyn b és Kapteyn c nevet kapta. A Kapteyn b a lakható zónában kering, keringésideje 48,6 nap, tömege 4,5 földtömeg. A Kapteyn c 121,5 nap alatt kerüli meg a csillagot, tömege 7 földtömeg. Feltételezések szerint a csillag és bolygói mintegy 11,5 milliárd évesek, vagyis ezek a legöregebb exobolygók. A csillagászok korábban úgy gondolták, hogy az Univerzum kialakulásának ebben a korai szakaszában még nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű nehéz kémiai elem egy ilyen bolygórendszer kialakulásához. A bolygókat Doppler-effektus hatásának elemzésével mutatták ki, amit a két bolygó gravitációja a központi csillagára gyakorol, amivel kismértékben kimozdítják a pozíciójából.Forrás: www.sciencedaily.com, www.physicsworld.com