Főoldal / Albumok / Címke Európa /

Nádasok

img00004.jpg Felszíni perlitfolyás TelkibányánBélyegképekMit nevezünk inváziós fajnak?


NádasokKép: Közönséges nád (Phragmites australis), Fotó: Brindzák AttilaNádasoknak (nádas mocsaraknak, Phragmitetalia) összefoglaló néven mindazokat a vízben vagy a vizek partján elhelyezkedő társulásokat nevezzük, amelyek habitusa a nád növény (Phragmites australis) állományára hasonlít. Ezeket magas helofitonok alkotják, amelyek a kedvezőtlen időszakot a víz alján, az iszapban, rendszerint rizómák formájában vészelik át, fotoszintetizáló hajtásaikat viszont messze a víz felszíne fölött tartják. Jelentős szerepük van a vizek tisztításában. Emellett a halaknak ívóhelyet, a vízimadaraknak pedig fészkelő- és táplálékszerző helyet nyújtanak. A magassásosok asszociációsorozatával (Magnocaricetalia) és a szikes mocsarak asszociációsorozatával (Bolboschoenetalia) együtt a mocsári növényzet (Phragmitetea) asszociációosztályba soroljuk őket.img00019.jpgKép: Gyékény (Typha), Fotó: Brindzák AttilaA nádasok közé tartozik többek között maga a nádas (Scirpo-Phragmitetum), a békabuzogányos (Sparganietum erecti), a harmatkásás (Glycerietum maximae) és a télisásos (Cladietum marisci) társulás. Fontosabb növényeik a nád (Phragmites australis), a tavi káka (Schoenoplectus lacustris), a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), a széleslevelű gyékény (Typha latifolia), a vízi harmatkása (Glyceria maxima), a sziki káka (Bolboschoenus maritimus), az ágas békabuzogány (Sparganium erectum), a télisás (Cladium mariscus), a sárga nőszirom (Iris pseudacorus), a vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica), a virágkáka (Butomus umbellatus), a nyílfű (Sagittaria sagittifolia), a kálmos (Acorus calamus) és a réti füzény (Lythrum salicaria) . A nádasok Európa-szerte veszélyeztetett társulások az élőhelyük megszűntetése és perturbációja miatt. A szikes mocsaraknak is a nád, valamint a zsióka vagy szikikáka (Bolboschoenus maritimus) az uralkodó növényei. Ugyanitt gyakran találkozhatunk mocsári csetkákával (Eleocharis palustris) is. A szikes mocsarak ritka melegkori reliktumnövénye a tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis).Forrás: tankonyvtar.hu 


Képméret
740*538
Fájlméret
249 Kbájt
Átlagos pontszám
még nincs értékelve
Értékelje a képet

0 hozzászólás