Főoldal / Besztercebányai kerület

Besztercebányai (Banská Bystrica) kerület

 1. Banská Štiavnica (Selmecbánya), Leányvár
 2. Banská Štiavnica (Selmecbánya), Óvár
 3. Banská Štiavnica (Selmecbánya), Sitno (Szitnya) vára
 4. Brezno (Breznóbánya), Felsőgarami Múzeum
 5. Bystrá, Bystrái-barlang
 6. Čabradský Vrbovok (Csábrágvarbók), Csábrág vára
 7. Donovaly (Dóval), Zólyom-hegy
 8. Fiľakovo (Fülek), Vár
 9. Gemer (Sajógömör), Mátyás király szobra
 10. Gemer (Sajógömör), Szent Ivány-kastély
 11. Gemerská Panica (Gömörpanyit), Kastély
 12. Jelšava (Jolsva), Ochtinai-aragonitbarlang
 13. Lovinobaňa (Lónyabánya), Ružiná víztározó
 14. Modrý Kameň (Kékkő), Kékkő vára
 15. Muráň (Murányalja), Murányi vár
 16. Nová Baňa (Újbánya), Tajch-tó
 17. Nová Baňa (Újbánya), Vadászkastély
 18. Orovnica (Oromfalu), Garam-folyó
 19. Ozdín (Ozdin), Várhegy
 20. Podrečany (Patakalja), Bánya-tó, Magnezitbánya
 21. Podrečany (Patakalja), Kastély
 22. Rimavská Sobota (Rimaszombat), Petőfi Sándor szobra
 23. Rimavská Sobota (Rimaszombat), Rima-folyó
 24. Rimavská Sobota (Rimaszombat), Tompa Mihály szobra
 25. Rimavská Sobota (Rimaszombat), Városi Levéltár
 26. Svätý Anton (Szentantal), Koháry-kastély
 27. Šášovské Podhradie (Saskőváralja), Vár
 28. Šiatorská Bukovinka (Sátorosbánya), Somoskő vára
 29. Telgárt  (Garamfő), Garam forrása
 30. Tornaľa (Tornalja), Főtér
 31. Tornaľa (Tornalja), Sajó-folyó
 32. Tornaľa (Tornalja), Szökőkút a főtéren
 33. Tornaľa (Tornalja), Tornallyay-kúria
 34. Tornala-Starňa (Tornalja-Sajószárnya), Radvánszky-kastély
 35. Uzovská Panica (Uzapanyit), Halas-tó
 36. Veľké Teriakovce (Bakostörék), Malom épülete
 37. Vidiná (Videfalva), Forgách-kastély
 38. Vyhne, Panzió Na Slnečnej stráni**
 39. Zvolen (Zólyom), Zólyomi vár
 40. Žarnovica (Zsarnóca), Dóczy-várkastély
 41. Žarnovica (Zsarnóca), Revistye vára
 42. Žiar nad Hronom (Garamszentkereszt), Pázmány-várkastély